Email marketing là gì? 7 chiến lược Email marketing hiệu quả

Email-marketing-la-gi

Email marketing là kênh tiếp thị trực tiếp có lợi nhuận và hiệu quả về chi phí nhất, tạo ra lợi tức đầu tư trung bình là 42 đô la cho mỗi 1 đô la chi tiêu. Chính vì lý do này, email phải là một trụ cột chính trong chiến lược tiếp thị kỹ […]