Mô hình wifi marketing hiệu quả 2022

wifi-marketing

Mô hình Wifi marketing là một trong những hình thức Marketing đang phát triển mạnh mẽ trong trong năm 2022. Với đặc điểm nổi bật là người dùng được tiếp cận ngay lập tức các thông điệp từ doanh nghiệp khi họ vừa truy cập vào một mạng wifi miễn phí nào đó. Điều này […]